werkwijze

Onze projecten worden onderscheiden in initiatieffase, ontwerpfase, bouwvoorbereidingsfase, uitvoeringsfase en gebruiksfase. In de initiatieffase wordt vooral gekeken naar de programmamogelijkheden, de locatiekeuze, de ruimtelijke aspecten, het beschikbare budget en de wijze van aanpak. De aspecten uit de initiatieffase (en door goed te kijken en luisteren) worden in de ontwerpfase vertaalt in een bruikbaar en op de opdrachtgever en locatie toegespitst ontwerp. De bouwvoorbereidingsfase omvat het aanvragen van de bouwvergunning en het nauwkeurig vastleggen van het bouwproject zowel in tekeningen als op schrift. In de uitvoeringsfase zal alles in ’t werk worden gezet om de architectonische visie tot in het kleinste detail binnen het beschikbare budget en de gestelde bouwtijd tot uitvoering te laten komen. In de gebruiksfase zal door middel van nazorg getracht worden het bouwwerk zo goed mogelijk te laten functioneren in z’n omgeving en door z’n gebruikers.

Klik hier voor de De Nieuwe Regeling opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur 2005 (DNR 2005)